МЕТОДОЛОГІЯ 5 - 11 КЛАСИ

Мотивуємо співтворчістю і командною роботою,формуємо критичне і креативне мислення,підримуємо ініціативність і лідерство, розвиваємо емпатію і навички ненасильницького спілкування, направляюмо на самоусвідомлення і особистісний розвиток.

— рівень Flyers — 5 клас;

— CAT — 7 клас;

— В1 — 9 клас;

— В2 — С1 -11 клас;

— виконання проєктів англійською мовою;

— участь в англомовних міжнародних олімпіадах;

— виставах, шкільних концертах та виховних заходах;

— Курс англіської літератури, курс бізне-комунікації англійською мовою.

включає:

— адаптацію учнів до навчального середовища;

— впровадження принципів ненасильницького спілкування;

— тестування учнів по сертифікованим тестам Векслера для визначення рівнів інтелекту, сильних сторін учнів, типів сприймання учнями і нформації і особливостей їх мислення для подальшої корекції методів подачі навчального контекту для більш ефективного навчання;

— тестування концентрації уваги і розвитку пам’яті;

— курс психології ,який включає роботу з особистими кордонами дітей, сприйняття себе і свого тіла, розвиток емоційного інтелекту ,розвиток емпатії, курс сексуальної освіти, розлади харчової поведінки , депресивні стани, залежності,поведінка в конфліктних ситуаціях, уникнення маніпуляцій і насилля, кібербезпека;

— курс транзакційного аналізу, який включає основні поняття транзакційногоного аналізу, вивчення трикутника Карпмана, життєвих сценарієв, ролей в життєвих сценаріях, теорії ігор- розроблені авторських підручників до цього курсу та створено серію навчальних мультфільмів, цей навчальний  курс поданий нами  на затвердження авторської методології викладання тразакційного аналізу в закладах загальної середньої освіти;

— програми корекції ПТСР та інших розладів, пов’язаних з переживанням дистресу від військових дій в Україні.

Глобальне занурення в предмет вивчення всією школою

Щоб знайти завдання, розв’язати їх та дізнатися, де знаходиться твій вчитель, у тебе є лише 30 хвилин. На квест-уроках треба бути не тільки розумним та кмітливим, а ще й дуже спритним!

Поєднали точні та природничі науки, щоб вирішувати прикладні завдання: досліди, висновки, технології, креатив.

Використовуються навчальні набори від компанії GiGO learning Lab

Використовуємо метод Case Study — інтегровані заняття, що дають змогу вивчати певні явища з точки зору різних дисциплін.

Учні Ліцею Галілео здобувають знання не лише в класних кімнатах, а ще у музеях, галереях, на виставках і виробництвах, в державних і приватних установах  та під час візитів до інших приватних партнерських шкіл.

Приклад розкладу старшої школи 5 - 11 класів