Звільнені від атестації:

Таким учням необхідно подати документи: