МЕТОДОЛОГІЯ 1 - 4 КЛАСИ

Формуємо відчуття безпечного простору та розуміння особистих меж, заряджаємо впевненістю і успіхами персональних досягнень, підтримуємо творчі ідеї і самостійні рішення!

— рівень starters — 3 клас;

— рівень moovers — 4 клас;

— виконання проєктів англійською мовою;

— участь в англомовних шкільних концертах та виховних заходах.

включає:

— адаптацію учнів до навчального середовища;

— впровадження принципів ненасильницького спілкування;

— тестування учнів по сертифікованим тестам Векслера для визначення рівнів інтелекту, сильних сторін учнів, типів сприймання учнями і нформації і особливостей їх мислення для подальшої корекції методів подачі навчального контекту для більш ефективного навчання;

— тестування концентрації уваги і розвитку пам’яті;

— курс арттерапії в початковій школі, який включає роботу з особистими межами дітей, сприйняття себе і свого тіла, оточуючих, розвиток емоційного інтелекту, корекційні методики роботи з тривогами, страхом, агресією,булінгом, курс сексуальної освіти;

— курс комунікації, який включає різні форми групової роботи за міжнародною методологією Lions Quest для навчання дітей відбудовувати ненасильницьку комунікацію, вміння сприймати емоції інших людей, поведінка в конфліктних ситуаціях, уникнення маніпуляцій і насилля, кібербезпека

— програми корекції ПТСР та інших розладів, пов’язаних з переживанням дистресу від військових дій в Україні.

Глобальне занурення в предмет вивчення всією школою

 

Щоб знайти завдання, розв’язати їх та дізнатися, де знаходиться твій вчитель, у тебе є лише 30 хвилин. На квест-уроках треба бути не тільки розумним та кмітливим, а ще й дуже спритним!

поєднали точні та природничі науки, щоб вирішувати прикладні завдання: досліди, висновки, технології, креатив.

Використовуються навчальні набори від компанії GiGO learning Lab.

Використовуємо метод Case Study — інтегровані заняття, що дають змогу вивчати певні явища з точки зору різних дисциплін.

Учні Ліцею Галілео здобувають знання не лише в класних кімнатах, а ще у музеях, галереях, на виставках і виробництвах, в державних і приватних установах (візит до відділення банку та до супермаркету в рамках курсу фінансової грамоти), та під час візитів до інших приватних партнерських шкіл. 

Приклад розкладу початкової школи 1 - 4 класів