Психолог та тьютори

В ліцеї «Галілео» працюють два висококваліфіковані практичні психологи та відповідно проводять свою роботу з учнями початкових класів та учнями основної школи.  Психологи добре розуміють свою місію, глибоко

усвідомлюють проблеми сучасної молоді, допомагають дітям у пошуку ефективного особистісного вибору та розкриття власного потенціалу.

Тьютори ліцею допомагають розкрити творчий потенціал учня, організовують індивідуальну та колективну роботу, разом з дітьми працюють над реалізацією освітніх проєктів, створюють особистісно-орієнтоване портфоліо учня, досліджуючи зростання дитини, як на академічному так і на розвивальному, творчому рівнях.